Bygdens marknad är ett projekt som riktar sig till dig som är småskalig producent antingen du är företagare, har en hobbyverksamhet eller vill starta upp en verksamhet. För att delta i projektet bör din produkt vara lokalt producerad, hantverksmässigt gjord och av god kvalitet. Den ska så lång det är rimligt vara egenproducerad och ekologiskt hållbar.

Projektets målgrupp är småskaliga och lokala producenter inom hantverk, jordbruksföretag, konst, mat mm.

Vi riktar oss till dig som bor i Torsås kommun och omgivande glesbygdsområden i närliggande kommuner.

Skriv ut en intresseanmälan, fyll i den och skicka in den till oss, så kontaktar vi dig.

Du som är en förening eller ett företag som vill samverka med oss på annat sätt, skicka ett mejl eller ring oss!