Projektet Bygdens Marknad (avslutat 31 mars 2014) var ett projekt som skulle stärka, stötta och synliggöra den lokala, småskaliga produktionen i Torsås kommun med omnejd, genom att lära tillsammans och av varandra, skapa nya affärsmöjligheter och därmed öka vår kompetens och konkurrenskraft.

Projektets målgrupp var småskaliga och lokala producenter inom hantverk, jordbruksföretag, konst, mat mm.

Projektägare var den ideella föreningen Bygdens Marknad.

Läs hela projektplanen.

Läs förstudien som ligger till grund för projektet.

Läs slutrapporten.

Leave a Reply