berndt
damm

Jag heter Bernd Neugebauer och bor på landet i Holmsjö, Karlskrona kommun. Jag har alltid velat göra något för vår vackra natur för att undvika att slösa bort naturens resurser. Vatten är vår största energikälla och kvaliteten och mängden är grunden för vår hälsa. Därför har jag bestämt mig för att använda min kunskap för att utveckla naturnära rengöring av avloppsvatten.
Jag planerar, konstruerar och bygger växtreningsverk som är naturnära biologiska reningsverk för enskilda avlopp på landet.
Växtreningsverk är kretsloppsanpassade och uppfyller utan problem de grundläggande krav som EU har. Sedan 2005 kräver EU att avloppsvattnet från enskilda avlopp måste rengöras biologiskt. Under många år har infiltrationsanläggningar varit den förhärskade tekniken för avloppsrening. I stället för tidigare teknikkrav gäller numera funktionskrav på avloppsanläggningar enligt Naturvårdsverkets allmänna råd. Detta öppnar dörren för nya typer av avloppsanläggningar.

miljo-tjanst.se

Share