Projektet Bygdens Marknad är beviljat!

Den 12 januari 2012 fick vi äntligen beslutet från Länsstyrelsen – vårt projekt är beviljat med denna motivering:

”Projektet svarar upp mot Landsbygdsprogrammets åtgärder i axel 1 samt Leader Småland Sydosts målsättning Natur- och kulturturism som tillväxtmotor. Projektet bedöms skapa konkreta utvecklingsmöjligheter för småskaliga producenter inom bl a jordbruks- och livsmedelsproduktion samt andra lokalproducerande företag i området. Genom nätverkande lär man av varandra, genom utbildningsinsaterna stärker man konkurrenskraften både som grupp och enskilt, genom gemensamma marknadsföringsinsatser kan både tillväxt och långsiktigt fler arbetstillfällen skapas. Det är ett innovativt och nyskapande projekt som andra liknande grupper i andra områden kan ta del av och vidareutveckla utifrån sina förutsättningar.”

Efter lång och tålmodig väntan får vi nu äntligen sätta våra planer i sjön!

Share