Nu går vi vidare…

Bygdens Marknad har haft sitt första möte och det var välbesökt. Hela 33 personer samlades i Olofsgården i Torsås för en helkväll med mat, föreläsning och grupparbeten. I deltagarförteckningen läser jag keramiker, ullhantverkare, plantskoleägare, sömmerska, fotograf, konstnär, fårbonde, getbonde, porslinsmålare, träsvarvare, grafisk formgivare, möbelsnickare, mathantverkare… ja, yrkena är många!

Först måste jag bara visa en bild på hur tanken på Bygdens Marknad startade för vår egen del… i form av en mycket liten gårdsbutik, längs vår vackra väg som slingrar sig söderut från Bidalite, via Stenbäck och ner mot Blekinge.

Vår lilla gårdsbutik

Åter till mötet. Anders Lareke höll en kort föreläsning om hur Matrundan på Österlen blev till, som exempel på hur man kan gå ihop och skapa något tillsammans. Därefter arbetade vi i grupper om 6 personer, där deltagarna kom från olika yrkesgrupper. Tre frågor skulle besvaras och vid redovisningen blev det väldigt tydligt att vi drar åt samma håll. Vilken härlig upptäckt!

En del förslag som kom fram var väldigt konkreta, som att göra en gemensam hemsida, broschyr och karta. Andra handlade om vikten av samarbete, bygdegemenskap och att respektera varandras kunskap. Bygdens Marknad kan även fylla en funktion som träffpunkt, både för lokalbefolkning och turister.

Det finns flera sätt att gå vidare på men framför allt behöver vi lära känna varandra och våra olika verksamhetsområden, för att se hur vi kan samarbeta på olika sätt. Att knyta ihop flera producenter till en produkt är en tanke, liksom att ordna upplevelserundor i olika delar av kommunen där flera producenter samverkar.

Vi kommer att arbeta vidare med det på nästa möte som hålls den 3 mars kl 18.30 på församlingshemmet i Gullabo. Vi bjuder på kvällsfika med te, kaffe och mackor. Anmäl dig senast den 1 mars.

Varmt välkommen, vare sig du var på förra mötet eller är ny & nyfiken!

Share